Nieuws - Bont Fysiotherapie

Nieuws

Zorgpartners Midden Nederland

 

Zorgpartners Midden Nederland

Als praktijk willen wij de patiënten graag de hoogste kwaliteit bieden. Maar hoe kunnen wij die kwaliteit bieden? Door daaraan samen te werken met praktijken in de regio en op die manier ook een sterke schakel zijn in de zorg waar ook ziekenhuizen, verwijzers, gemeenten, zorgverzekeraars, Medicamus, patiëntenbelangen-verenigingen/-organisaties in betrokken zijn.

 

Kwaliteit

 

Kwaliteit in de gezondheid staat in onze zorggroep hoog in het vaandel. Maar, wat is kwaliteit?

Volgens ISO 8402 is kwaliteit: het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.

(Bron wikipedia)

 

De zorggroep stond voor een grote uitdaging: “Hoe controleren wij de kwaliteit zonder de praktijken te dwingen nieuwe systemen aan te schaffen en zonder de eigen identiteit te verliezen?”.

 

De zorggroep heeft een vakgroep “Kwaliteit” opgericht, welke verantwoordelijk is voor de vormgeving en invulling van kwaliteit binnen de zorggroep. De vakgroep heeft alle kwaliteitssystemen naast elkaar gelegd en heeft contact gehad met vertegenwoordigers van de diverse kwaliteitssystemen.

 

De conclusie is, dat alle kwaliteitssystemen elkaar versterken en  overlappingen tonen.

 

Op basis van deze conclusie heeft de zorggroep Zorgpartners Midden Nederland besloten, dat de volgende kwaliteitssystemen voldoen aan de vereiste kwaliteit binnen de paramedische zorg:

- Master Kwaliteit in Beweging (KIB) vanuit het KNGF
- Keurmerk fysiotherapie
- Plus/TOP certificering

 

Bovenstaande systemen zorgen voor borging van kwaliteit en behoud van eigenheid en stellen ons in staat kosteneffectief te kunnen blijven werken.  Deze kwaliteitssystemen worden zowel door een interne audit als door een onafhankelijk auditbureau getoetst.

 

Missie:

 

We zijn een georganiseerde groep BIG/CKR geregistreerde fysiotherapiepraktijken op de Noord West Veluwe en Regio Randmeren met als doel te kunnen optreden als gesprekspartner voor externe partijen* en ter samenwerking met andere medische- en paramedische disciplines.

 

We onderscheiden ons enerzijds door de samenwerking die intern plaatsvindt tussen de betreffende praktijken, waardoor patiënten sneller op de juiste behandelplek terecht komen. Anderzijds door de samenwerking extern en  multidisciplinair, wat zorgt voor optimale ketenzorg.

 

* ziekenhuizen, verwijzers, gemeenten, zorgverzekeraars, Medicamus, patiëntenbelangen-verenigingen/-organisaties.

 

Visie:
Op de NW-Veluwe en Regio Randmeren vormen we als zorggroep in de eerste lijn een eenheid om zo als gesprekspartner sterk te staan tegenover externe partijen. Een groep waarin ruimte is voor innovatieve ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk binnen de fysiotherapie als multidisciplinair in samenwerking met andere zorgverleners.

 

 

Bezoek de website voor meer informatie en deelnemende praktijken:

www.zorgpartnersmiddennederland.nl of klik op het logo rechts in het scherm. 

<< Ga terug naar de vorige pagina